AVG

Verwerkt uw organisatie persoonsgegevens?

Dan geldt de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) ook voor u. 

In de hele Europese Unie geldt dezelfde privacywetgeving. De AVG legt de verantwoordelijkheid bij u als organisatie om aan te tonen dat u aan de privacyregels voldoet. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is opgericht en aangewezen als toezichthouder op de AVG. 


Is de informatiebeveiliging en privacy in uw organisatie op orde?
Heeft u beveiligingsmaatregelen getroffen om de systemen goed te beschermen?

 

Wij kunnen u met bovenstaande helpen. Neem vrijblijvend contact met ons op.