Functionaris Gegevensbescherming

Wilt u een Functionaris Gegevensbescherming (FG) inhuren?

Als overheidsinstantie of publieke organisatie bent u altijd verplicht om een FG aan te stellen, ongeacht het type gegevens dat u verwerkt. Het gaat hier dan bijvoorbeeld om de rijksoverheid, gemeenten en provincies. Maar ook om zorg- en onderwijsinstellingen. 

 

Wat doet een Functionaris Gegevensbescherming?

De FG is een onafhankelijke externe privacy toezichthouder. De FG ziet in uw organisatie toe op de omgang met persoonsgegevens. Daarnaast is de FG het aanspreekpunt voor zowel de Autoriteit Persoonsgegevens als alle betrokkenen. De FG verzorgt de begeleiding bij beveiligingsincidenten en datalekken.

Uitgebreide ervaring
FG Advies Noord kan de rol van FG voor uw organisatie vervullen. Wij hebben uitgebreide ervaring met het fungeren als FG. Zo zorgen wij ervoor dat uw organisatie voldoet en blijft voldoen aan de relevante privacywetgeving.

Ondersteunen en inrichten
Wij ondersteunen uw organisatie bij de inrichting van de AVG, het opstellen van het verwerkings- en datalekregister, het melden van datalekken en andere vraagstukken op het gebied van de privacy. Wij vinden het belangrijk dat een FG betrokken moet zijn en regelmatig contact onderhoudt om de organisatie goed te leren kennen.

Maatwerk
Wij leveren zoveel mogelijk maatwerk en gaan graag met u in gesprek om uw behoeftes in kaart te brengen. Samen met u maken wij inzichtelijk hoe uw organisatie ervoor staat op het gebied van de AVG. Onze FG neemt met regelmaat contact op met u op voor het uitvoeren van de benodigde werkzaamheden.