Privacystatement FG Advies Noord

Wij hebben dit privacystatement opgesteld om u duidelijk te maken dat wij uw privacy zeer serieus nemen. Om die reden worden de door ons verzamelde persoonsgegevens zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Wij houden ons daarbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Als FG Advies Noord beschikking krijgt of heeft over uw persoonsgegevens, dan behandelen wij deze gegevens in overeenstemming met dit privacystatement.

 

Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Wij kunnen uw persoonsgegevens verzamelen als:
– u onze website bezoekt
– u uw gegevens invult of achterlaat op onze website
– u gebruik maakt van onze dienstverlening.

 

Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen en verwerken uw gegevens voor onderstaande doeleinden:
– Communicatie. Voor het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken en uitwisselen van informatie over en ten behoeve van de dienstverlening.
– In het kader van een overeenkomst met de opdrachtgever.
– Personeels- en salarisadministratie.
– In het kader van een overeenkomst met een leverancier.
– Management. Om te informeren over het management, het (doen) verzorgen van interne controle, bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole.
– Wet- en regelgeving. Voor identificatie, bestrijding van fraude, verzorging van interne controle en bedrijfsveiligheid, aanvragen subsidies, afdrachtverminderingen, premievrijstellingen en/of premiekortingen en overige wet en regelgeving.

 

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?

FG Advies Noord kan onderstaande persoonsgegevens van u verwerken als u werknemer, zelfstandig ondernemer en/of zakelijke relatie bent van ons. U bent zelf verantwoordelijk dat wij de beschikking hebben over uw juiste en relevante gegevens.

 

Websitebezoeker

– Deze website verzamelt automatisch bepaalde informatie over de (apparaten van) bezoekers van onze websites, zoals bijvoorbeeld het Internet Protocol (IP)- adres van uw computer, het IP-adres van uw Internet Service Provider en de datum en tijd van toegang tot de website. Deze technische informatie wordt gebruikt voor het beheer van de website en systeembeheerder, en om de kwaliteit en effectiviteit van de website te verbeteren.
– Op onze website of sociale media account vrijwillig gepubliceerde gegevens (via sociale netwerken, reactie bij een blog, et cetera)
– Via onze website vrijwillig ingevulde of achtergelaten gegevens (via een contactformulier, een aanmeldformulier, et cetera).